Brugsret Grundfos Skovstykke

Der er lavet en skriftelig aftale med Grundfos, om brug af deres skovstykke ved ​Borgmester stien.

 

 

§ 1 Brugsret
Grundfos giver hermed Bronx MTB en brugsret til at etablere MTB-spor på den del af matr. nr. 6aa Hjermind By, Hjermind der er anført på vedlagte kortbilag (Appendiks 1) - ”Arealet”.
Bronx MTB skal acceptere at Arealet også benyttes af Grundfos eller en tredjemand, som Grundfos har givet ret til benyttelse. Dette indbefatter blandt andet at arealet i korte tidsrum kan være afspærret i forbindelse med afholdelse af jagt.
Enhver brug af Arealet sker for Bronx MTB medlemmernes egen regning og risiko.

§ 2 Vederlag
Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for Bronx MTB i hele aftalens løbetid, Bronx MTB afholder selv alle omkostninger ved etablering af MTB-spor samt eventuelle omkostninger til reetablering af arealet ved aftalens ophør.

§ 3 Varighed
Aftalen er gældende fra 1. oktober 2020 og forsætter indtil den opsiges skriftligt af en af parterne med 6 måneders forudgående varsel.

Link til orginal dokument.:
aftale_om_brugsret_til_etablering_af_mtb-spor_på_grundfos_skovareal_hjermind.pdf
Det omtalte skovstykke ses på nedenstående billeder. Markeret med Blåt