Samarbejdspartnere for projekt Hjermind Skov MTB spor

Samarbejdspartnere for projekt Hjermind Skov MTB spor

Viborg Trail Arena. Sporet forventes etableret i tæt samarbejde med Viborg Trail Arena. Der har været en god dialog mellem Bronx MTB og Viborg Trail Arena. Vi har et skønt MTB område i Bjerringbro med en vision om at gøre forholdene bedre. Dels selve sporet og dels perspektiver om sammenhængende ruter mellem MTB-sporene. Der etableres 100 km sammenhængende MTB-spor i Viborg kommune, som skal være så attraktive og udfordrende for alle niveauer, at de kan tiltrække både nationale og internationale turister samt deltagere til MTB-events.

Viborg Kommune. Som med Viborg Trail Arena forventer vi i Bronx MTB, at Viborg Kommune er meget interesseret i at inkludere den smukke Gudenådal i visionerne for friluftaktiviteter i kommunen.

Naturstyrelsen Kronjylland. Det er Naturstyrelsen i Kronjylland der ejer og forvalter området hvor MTB-sporet ønskes etableret. Uden Naturstyrelsens accept og medvirken til MTB-sporet - bliver der ikke noget spor! Naturstyrelsen er ikke med i finansieringen eller etablering af sporet, men udelukkende med i tilladelser og rådgivning. Bronx MTB har fået en positiv respons vedr. sporet fra Naturstyrelsen Kronjylland.

BAM (Bjerringbro Atletik og Motion). "Bjerringbro Atletik & Motion støtter op om projektet. For det første fordi klubben ser formålet med projektet, som et aktiv for Bjerringbro. Både i forhold til nuværende beboere og i forhold til, at tiltrække tilflyttere til området. For det andet, så er klubben overbevist om, at de bedste resultater opnås gennem dialog mellem de involverede interessenter. Bjerringbro Atletik & Motion ser sig selv som interessent, da sporet også vil være anvendeligt for løbere.

Ulstrup MTBikers. Klubben har været med i opstarten på sporets vision og er interesserede i sporets tilblivelse.

​Grundfos cykelklub. Er geografisk placeret lige op af skovområdet. Har givet udtryk for stor interesse for projektet.